AUDIT TERMIC preliminariu

Auditul termic preliminariu (numit alternativ audit termic simplu) este cel mai rapid si mai simplu audit dintre cele trei. Implica un grad de implicare a personalului afiliat cu imobilul redus, o trecere in revista a facturilor de la utilitati si o prezentare la fata locului pentru a deveni familiari cu imobilul si a identifica zone clare in care energia termica este pierduta sau folosita ineficient.

De cele mai multe ori numai probleme majore sunt descoperite in timpul acestui tip de audit termic. Masuri de corectare sunt descrise sumar si estimari aproximative ale costurilor de implementare, reduceri potentiale ale costurilor, si perioade probabile de recuperare a investitiei sunt prezentate. La acest nivel de detalii, desi nu este pentru a ajunge la o decizie finala in implementarea masurilor propuse, este adecvata pentru a prioritiza proiectele de reducere a energiei termice si pentru a determina nevoia unui audit termic mai amanuntit.

www.seo-sem.ro